Zoals u weet is deze tijd van bezuinigingen en subsidies het moeilijk om te blijven voortbestaan.
De Stichting het Kunkels Orgel (SKO), waar ons mooie Compton Theaterorgel staat is vooruitstrevend bezig geweest en heeft het pand waar de draaiorgels en ons Compton Theaterorgel staan gekocht.
Zo blijven de draaiorgels en ons Comptonorgel voortbestaan. Absoluut een felicitatie waard.

Dames en heren van de SKO, van harte gefeliciteerd met deze prachtige stap.

 

Draaiorgelmuseum koopt eigen pand. Stichting SKO heeft het volgende persbericht uitgegeven. :

Vrijdag 29 juli is, door het zetten van de nodige handtekeningen bij de notaris, de Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO) eigenaar geworden van het pand Küppersweg 3 te Haarlem. In dit pand is sinds 2004 het Haarlemse Draaiorgelmuseum gevestigd. Destijds is dit pand gehuurd met behulp van de gemeente Haarlem die, om de hoge huurlasten te kunnen opbrengen, een jaarlijkse subsidie in het vooruitzicht stelde. Die subsidie is er ook steeds geweest; echter bij de recente grote bezuinigingsopgaven in de cultuursector besloot het college van B&W ook de subsidie aan SKO op termijn te stoppen.
Voorzitter van SKO Paul Smits: “Toen duidelijk werd dat ook de subsidie aan SKO zou sneuvelen, hebben we als SKO al snel besloten om niet onze energie te steken in het alleen maar roepen dat het een schande is, maar gegeven de nieuwe realiteit te zoeken naar een nieuw perspectief voor SKO. We hebben toen gekozen om, profiterend van de nog steeds lage hypotheekrente, te gaan voor de aankoop van het pand waardoor we de hoge huurlasten inruilen voor aanzienlijke lagere rente- & aflossingslasten. Dit plaatje zou betekenen dat we de exploitatie in eigen beheer op gezonde basis zouden kunnen voortzetten en we zonder subsidie van de gemeente Haarlem kunnen blijven bestaan.
We hebben in een snelle actie de Stichting “Vrienden van het Draaiorgelmuseum Haarlem” opgericht, die in korte tijd zo’n 60.000 euro bij elkaar bracht. Zelf had SKO dankzij behoedzaam beleid enig “eigen geld”, maar essentieel was ook dat de gemeente wilde meewerken aan ons plan. We hebben aan de wethouder Cultuur, Pieter Heiliegers, gevraagd om de subsidie voor de jaren 2012 tot en met 2014 in één keer in 2011 te verlenen”.
Pieter Heiliegers: “Ik vond het een creatief voorstel en heel positief dat de stichting zelf al meteen had meegedacht om de aangekondigde bezuinigingen te kunnen opvangen. Met dit zetje in de rug kunnen ze zelfstandig blijven voortbestaan; het getuigt van goed ondernemerschap”.
Paul Smits: “Het college heeft het verzoek ingewilligd en de gemeenteraad heeft het voorstel bij de vaststelling van de Kadernota 2011 overgenomen. De subsidierelatie met de gemeente zal dan in 2015 worden beëindigd. Tezamen met een hypotheek van de lokale Rabobank was de financiering rond en kon de koop gesloten worden”.
Het Draaiorgelmuseum bezit een spectaculaire collectie draai- en dansorgels met als middelpunt het z.g. Kunkelsorgel, dat geldt als Europa’s grootste dansorgel. Verder biedt het Draaiorgelmuseum huisvesting aan de Nederlandse Orgel Federatie (NOF) die in het pand een origineel bioscooporgel heeft geïnstalleerd waarmee regelmatig concerten plaatsvinden.
Paul Smits: “Dat we er in geslaagd zijn het Draaiorgelmuseum voor de toekomst te behouden is voor iedereen die dit stuk volkscultuur op waarde weet te schatten natuurlijk fantastisch. We zijn dan ook alle gevers en de gemeente Haarlem buitengewoon dankbaar en zullen op passende wijze die dankbaarheid tonen in de vorm van een feestelijke dag op zondag 25 september a.s. waar alle gevers hartelijk welkom zijn”.

Zie ook website van het Draaiorgelmuseum: www.draaiorgelmuseum.org

 

Powered by

powered by

Vertalen

Dutch French German Italian Spanish