Lidmaatschap

Als ook u wil bijdragen aan het behoud van de theaterorgels in Nederland, dan kunt dat doen door lid te worden.
Dat kan op de volgende manieren.

1. aanmelden door dit formulier in te vullen.

2. door het aan ons versturen van een briefje (of e-mail) met daarop de volgende gegevens: 
naam, adres, postcode, woonplaats en uw geboortedatum (het liefst ook uw telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van uw bankrekening).
Stuurt u dit briefje dan aan:

 ketaknov4

Stuur a.u.b. geen geld mee, maar wacht op de brief met uitleg hoe te betalen.
De contributie voor het lidmaatschap van de N.O.F. bedraagt  € 30,-- voor een heel kalenderjaar.
Bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar volstaat een betaling voor het resterend aantal maanden.
Uw lidmaatschap gaat in op de dag dat uw contributie op onze bankrekening is bijgeschreven.

Uw lidmaatschap biedt u het volgende:
- korting op de toegangsprijs van door de N.O.F. georganiseerde concerten
- identieke korting voor al uw introducées
- vier maal per jaar het (kwartaal)magazine 'NOFiteiten'.

Overigens heeft u als lid geen verplichting om bijvoorbeeld aan orgels te gaan sleutelen. Uw aanwezigheid op de Algemene ledenvergadering zouden we wel op prijs stellen. Dan kunnen we ook uw mening horen.

Donateur worden?

U kunt ook donateur van de N.O.F. worden. Natuurlijk is elke donatie van harte welkom, maar wilt u 'iets meer', dan kan dat ook.
Bij een donatie van minimaal € 30,- sturen wij u als 'begunstigend lid' een Vriendenpas die een jaar geldig is. 
Deze Vriendenpas biedt de volgende voordelen:

  • - korting voor uzelf op de toegangsprijs van door de N.O.F. georganiseerde concerten

- u ontvangt eveneens vier maal per jaar het magazine 'NOFiteiten'.

Wilt u ook een Vriendenpas ontvangen, dan vragen wij u om via dit formuliertje ons uw gegevens te sturen.


Betaalgegevens

reknrnof


Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Het wordt aan het eind van het jaar automatisch met een jaar verlengd indien de secretaris niet vóór 1 december uw opzegging per brief of via het  afmeldformulier op deze website heeft bereikt.
Bij latere opzegging bent u zonder korting de contributie over het gehele nieuwe jaar verschuldigd.

Uw privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Nederlandse Orgel Federatie voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving én om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten rond theaterorgels onder de aandacht te brengen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens met het oog hierop verwerken, volstaat het ons dat mee te delen via het contactformulier op deze website. Via dat formulier kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of vragen deze over te dragen. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op deze website onder Veelgestelde vragen.

Vertalen

Dutch French German Italian Spanish

ANBI Status

anbilogo