In wijkcentrum De Larenkamp in het Rotterdamse Charlois stond jarenlang een klein Standaart theaterorgel. Het had vier stemmen: een Bourdon/roerfluit, een Violine 8', een Clarinet 8' (labiaal) en een Vox humana 8'. Dit alles aangesloten op een kleine blower met één regulateur en één tremulant.

Het orgeltje dateert uit 1929 en stond oorspronkelijk in de Stadsgehoorzaal in Tilburg en daarna in de Colosseumbioscoop aan de Beijerlandselaan in Rotterdam. Toen het in 1984 daaruit moest verdwijnen, is het voornamelijk door Jan Slingerland gereviseerd en daarna met hulp van andere vrijwilligers in de muziekschool van het wijkcentrum weer opgebouwd. Jan was muziekleraar en bezat een door hemzelf opgebouwd bioscooporgel in zijn huis in Prinsenbeek. Helaas was het instrument in De Larenkamp de laatste jaren in onbruik geraakt.

Larenkamp Standaart 1ss

Doordat wegens bezuinigingen eind 2014 de gemeente Rotterdam besloot tot sluiting van De Larenkamp, dreigde opnieuw de slopershamer.
Toen dit bij de NOF bekend werd, is het bestuur poolshoogte gaan nemen bij het orgel. Het zo daar te zien staan, maakte ons niet blij. Het orgel verkeerde in een deplorabele staat, ondanks dat in de jaren - naar zeggen - toch wel enig onderhoud was verricht. Er ontbraken pijpen en van het overgebleven pijpwerk was veel beschadigd door onkundig stemmen. Maar ook het speeltafelmeubel bleek behoorlijk beschadigd, de orgelbank stond deels afgebroken, het leer van de stapelbalg moest worden vervangen, contactmessen en -blokjes moesten worden schoongemaakt enz. enz. Ook de effecten deden het maar op enkele toetsten en daar ontbrak ook het een en ander. 

DSCN3787 sss

de bedrading in de speeltafel

Het bestuur heeft hierop het eerder opgebouwde contact met de gemeente weer nieuw leven ingeblazen om te bereiken dat het orgel niet verloren zou gaan. Samen met de gemeente heeft de NOF vervolgens geprobeerd een alternatieve lokatie voor het orgel te vinden. Dat leidde echter niet op tijd tot een goed resultaat. De gemeente en de NOF zijn evenwel de gedachte blijven ondersteunen om het orgel in Rotterdam een nieuwe plek te bezorgen. Dat dit een moeizame aangelegenheid is, komt niet in de laatste plaats door de de grote investering die gedaan moet worden om het instrument weer enigszins geschikt voor gebruik te maken.

De NOF vindt het jammer dat de gedane pogingen - waarbij de NOF ook haar expertise heeft ingezet - tot zover niet tot een resultaat heeft geleid. Nog meer betreurt de NOF het dat het blijkens reacties in de media bij sommigen bestaande sentiment rond het orgel er niet eerder toe heeft geleid dat het de afgelopen jaren goed is onderhouden en gebruikt!

De NOF heeft de gemeente Rotterdam daarop laten weten dat zij bereid is mee te werken aan een overdracht van dit orgel aan de NOF ter voorkoming dat dit bij de op handen zijnde sloop van het gebouw verloren gaat. Het orgel is daarmee tenminste van de slopershamer gered.
Inmiddels is het orgel door een een team van NOF-vrijwilligers ontmanteld en naar een veilige, verwarmde opslag verhuisd. De komende tijd zullen de diverse scenario's voor de toekomst van het orgel worden uitgewerkt. Een terugkeer van het orgel naar Rotterdam blijft daarbij tot de mogelijkheden horen. We zijn de gemeente Rotterdam en de medewerkers van De Larenkamp dankbaar voor hun medewerking bij de overdracht van het orgel. 

 


Vertalen

Dutch French German Italian Spanish