Vervolg...

Op verzoek van Palla is er ook nog een koppelfluit geplaatst, ten koste van de Saxofoon(die helaas helemaal verdwenen is). In de accompagnement
kamer is er een extra JazzTrompet geplaatst, dit laatste op advies van Cor Steyn. In de jaren vijftig werd het orgel door Fonteijn helderder geintoneerd. Ook is de koppeling met het kerkorgel ongedaan gemaakt. Lage en hoge druk pijpwerk ging niet echt goed samen.

Met dit AVRO orgel kwam er dus een eind aan de ontwikkelingen bij Standaart want mede door nadelige koersen van het Engelse Pond leed men verlies op de Ëngelse orgels en men kon het niet meer bolwerken. Het faillissement werd aangevraagd.
Er is daarna nog wel een nieuwe firma Standaart opgericht, maar die richtte zich voornamelijk op stemmen, onderhoud en herplaatsing van orgels.

Na de oorlog ging Cor Standaart nog door in de bussiness en kreeg zowaar nog een opdracht voor het echt allerlaatste Standaartorgel, namelijk voor de Luxemburgse omroep. Dit zou een 2/4 worden maar die verkoop werd geannuleerd en het orgel is dus nooit afgeleverd. Het is daarna, na uitbreiding tot een 3/6, in 1954 verkocht aan dancing Houbein in Leeuwarden. Later werd dit orgel overgenomen door Taco Tiemersma en na diens overlijden weer overgeplaatst naar een restaurant in Oosterwolde waar het door een groepje liefhebbers is opgebouwd. Aardig detail is dat daarmee het jongste Standaart theaterorgel en waarschijnlijk het oudste nog bestaande Standaart(theater)orgel (het orgel in de kerk in Veenhuizen) op maar amper 10 kilometer afstand van elkaar staan!

Tot slot

Zoals uit bovenstaande verhaal blijkt is het AVRO concertorgel echt uniek. Het is gebaseerd op een Wurlitzer dispositie, samengesteld uit o.a. eerste klas Amerikaans Gottfried tongwerken en Standaart labiaal pijpwerk plus uitstekende percussie van Compton en Deagan en dat aangestuurd door degelijke Compton techniek. Oh ja, de later toegevoegde Jazz Trumpet is van de Duitse firma Laukhuff en de Koppelfluit van Stinkens. Je zou dus kunnen zeggen: Een wereld instrument!
Het is altijd uitstekend onderhouden door o.a. André Fonteijn en later Paul Hartog, het was tot het laatst toe in perfecte staat.

Helaas zijn beide orgels niet meer in de studio maar liggen opgeslagen. Achter de schermen is een kleine commissie (met o.a. Cor Doesburg en Paul Hartog) bezig om voor beide orgels een goede bestemming te vinden opdat ze voor het nageslacht bewaard blijven. Voor het kerkorgel is er inmiddels een nieuwe lokatie gevonden en is men bezig met de opbouw. Voor het theaterorgel is nog geen lokatie gevonden.
Bron: NOFiteiten 2006 nr.1

Vertalen

Dutch French German Italian Spanish